kpilogo shields

В п’ятницю, 10.06.2016 (10:00), в аудиторії 201/1 корпусу №19 відбудеться конференція студентів "ЕФЕКТИВНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ПАКУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ".

Кожен студент-бакалавр має зробити доповідь по темі дипломного проекту та тезам.

Явка студентів 4-го року навчання обов'язкова.

Примітки.

1. Доповідь є складовою частиною попереднього захисту бакалаврських дипломних проектів.

2. При доповіді необхідно використовувати креслення модернізованого вузла і загальний вигляд машини

Додати коментар