kpilogo shields

Попередній захист дипломних проектів бакалаврів відбудеться (12:00 , ауд. 201\19):

  • 12.06.2017 р. (для студентів групи ЛУ)
  • 13.06.2017 р. (для студентів групи ЛП)
  • 14.06.2017 р. (для студентів групи ЛС)

До попереднього захисту необхідно мати:

  1. Повністю роздруковану текстову частину ДП з підписами консультантів і керівника, в також додатки з статями, тезами та інші досягнення
  2. Роздруковані на листах ф. А1 графічну частину ДП;
  3. Відгук керівника
  4. Бланк зауважень для рецензента – (дивись Додаток за посиланням)

Після рецензування відзначитися у доц. Васильченко (к.214\19).

Додати коментар