kpilogo shields

Історія кафедри

Підготовка спеціалістів з технології будівельних матеріалів в Київському політехнічному інституті почалась з моменту його утворення – в 1898 році на кафедрі технології будівельних матеріалів та мінеральних речовин. Першим завідуючим кафедрою та організатором лабораторії будівельних матеріалів був проф. Дементьєв К.Г.

За часів Радянського Союзу згідно Постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 12.06.1930 року в Києві був заснований Український технологічний інститут кераміки та скла. В його складі на механічному факультеті з 1933 року була створена кафедра під назвою «Процеси, машини та апарати силікатних виробництв», на якій і розпочалась підготовка інженерів-механіків для силікатної промисловості. Першим керівником кафедри був досвідчений інженер-виробничник доцент Бердичевський Н.М. В 1936 році відбувся перший випуск 10 інженерів-механіків силікатних виробництв.

У 1939 році Український технологічний інститут кераміки та скла був перейменований в Київський технологічний інститут силікатів (КТІС) і переданий до Народного Комісаріату промисловості будівельних матеріалів СРСР. Кафедра продовжувала підготовку інженерів-механіків для підприємств будівельних матеріалів Радянського Союзу.

Під час евакуації у 1941-1944 рр. у місто Вольськ Саратовської області кафедра не припиняла роботу, здійснювала прийом абітурієнтів та підготовку інженерів – механіків для країни.
Після визволення Києва від фашистських загарбників 16 червня 1944 року КТІС повернуся до Києва. Доцент Бердичевський Н.М. продовжував очолювати кафедру і організував подальший навчальний процес з групою студентів, які вимушені були перервати навчання під час війни. Також було поновлено навчання в аспірантурі.

У 1953 році кафедру очолив колишній ректор Куйбишевського інженерно-будівельного інституту доцент, к.т.н. Дубовицький Василь Федорович.

image001

Дубовицький Василь Федорович
доцент, к.т.н.
Зав. кафедрою з 1953 р. до 1969 р.

Після приєднання КТІС до КПІ, згідно постанови Ради Міністрів СРСР№1320 від 01.07.1954 р., на базі кафедр процесів, машин та апаратів силікатних виробництв та машин і апаратів хімічних виробництв у КПІ було створено факультет хімічного машинобудування. Він розпочав підготовку і випуск інженерів-механіків для хімічної промисловості та промисловості будівельних матеріалів Радянського Союзу. Доцента Дубовицького В.Ф. було призначено деканом факультету.

У 1958 році (після постанов Уряду про пріоритетний розвиток хімічної промисловості в країні) кафедрі процесів, машин та апаратів силікатних виробництв було доручено також підготовку інженерів-механіків для промисловості виробництва та переробки полімерних матеріалів і заводів хімічного та полімерного машинобудування. Кафедра отримала назву «Хімічного машинобудування» і почала підготовку інженерів з трьох спеціальностей :

  • хімічне машинобудування та апаратобудування (ХМ);
  • механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (ХМС);
  • машини та технологія переробки полімерних матеріалів у вироби та деталі (ХМП).

У цей період на кафедрі вели навчальну та наукову роботу відомі фахівці Адріанов П.К., Іванов С.В., Кочергін В.Л., Полюх В.А., Рябінін Д.Д., Слива Г.М., Троїцький А.В., Чередниченко Л.С., та інші.

image002

доцент, к.т.н.
Полюх Василій Антонович
викладач кафедри з 1953р. до 1983 р.

image003

доцент, к.т.н.
Кочергін Владислав Леонідович
викладач кафедри 
з 1954р. до 1979 р.

image004

доцент, к.т.н.
Троїцький Анатолій Васильович викладач кафедри
з 1955р. до 1973р.

image005

доцент, к.т.н.
Слива Григорій Михайлович
викладач кафедри 
з 1954р. до 1971 р. 

image006

ст.викладач, к.т.н.
Іванов Стратон Васильович
викладач кафедри 
з 1947 до 1973р.

image007

доцент, к.т.н.
Чередниченко Леонід Степанович
викладач кафедри 
з 1951 до 1970 р

На кафедрі хімічного машинобудування активно працює аспірантура. В зв’язку з цим започатковується науково-дослідна лабораторія по переробці полімерних матеріалів у вироби та деталі під керівництвом доцента Лукача Ю.Ю.

Створюється наукова школа з переробки полімерних матеріалів, яку очолюють доц. Дубовицький В.Ф. та доц. Лукач Ю.Ю. Значних успіхів набуває також науково-дослідна робота в напрямку удосконалення силікатних виробництв і створення сучасного хімічного обладнання. Виходять в світ книги, статті, захищаються дисертації.

image008

Лукач Юрій Юхимович професор, д.т.н., працював на кафедрі з 1955 до 1967 р.

У 1969 році кафедру очолив провідний спеціаліст в галузі полімерного машинобудування Рябінін Д.Д., який в цьому ж році був обраний також деканом факультету хімічного машинобудування. Одночасно він стає головним редактором наукового збірника “Химическое машиностроение”, очолює спеціалізовану Раду по захисту дисертацій, керує аспірантами та пошукачами. В цей час більш тісним став зв’язок кафедри з промисловими підприємствами, науковими та навчальними закладами країни. Співробітники кафедри підвищували кваліфікацію на провідних підприємствах країни і за кордоном.

image009

Рябінін Дмитро Дмитрович професор, к.т.н. Зав. кафедрою з 1969 р. до 1977 р.

У цей період на кафедрі почали працювати кваліфікований спеціаліст в галузі полімерного виробництва к.т.н., доц. Рахманов В.С. та талановиті випускники кафедри Демчук В.А., к.т.н. Доброногова С.І., к.т.н. Гончаренко В.В., к.т.н. Кочеров В.Л., к.т.н., доц.Малиновський В.В., к.т.н. Насонкін Г.О., ст.викл. Глаз П.Г. та інші.

image010

Рахманов В.С. доцент, к.т.н.
викладач кафедри

з 1970 до 1989 р.

image011

Доброногова С.І. доцент, к.т.н.
викладач кафедри

з 1967р. до 1975 р.

image012

Кочеров В.Л. доцент, к.т.н.
викладач кафедри

з 1968 до 1981 р.

image013

Демчук В.А.
ст. викладач кафедри
з 1967 до 1973р

Кафедра приймає участь у будівництві нового навчального корпусу факультету, за рахунок чого розширюється лабораторна база кафедри. На кафедрі створюється студентське конструкторське бюро, в якому студенти під керівництвом доцентів Малиновського В.В., Рахманова В.С., с.н.с. Сівецького В.І., к.т.н., ас. Коваленка І.В. та інших співробітників розробляли проекти учбово-дослідного лабораторного устаткування. Значний вклад по створенню лабораторної бази кафедри був зроблений безпосередньо ветераном ВВВ, кавалером ордена Трудового Червоного Прапору завідуючим лабораторіями Коваленко В.І.

image014

Коваленко В.І.
Зав. лабораторіями кафедри
з 1953 по 1977 р.

У 1977 році кафедру очолив колишній ректор Київського технологічного інституту харчової промисловості, лауреат Державної премії, заслужений діяч науки і техніки України, ветеран ВВВ, професор, д.т.н. Федоткін І.М. І з 1 вересня 1979 року кафедра отримала назву хімічного, полімерного та силікатного машинобудування, на кафедрі було продовжено підготовку інженерів-механіків за трьома спеціальностями та наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру.

image015

Федоткін Ігор Михайлович, доктор технічних наук, професор.
Зав. кафедрою з 1977 р. до 1986 р.

В цей час плідно розширюються зв’язки кафедри з новими промисловими підприємствами, створюється великий науково-дослідний сектор (60 наукових співробітників) з річним фінансуванням понад 1 млн. крб. на рік. Набуває розвитку перспективний науковий напрям інтенсифікації технологічних процесів хімічних виробництв шляхом застосування високоенергетичних фізичних явищ. Кафедра поповнюється новими науковими та педагогічними кадрами, серед яких, доцент, к.т.н. Клявлін В.В, доцент, к.т.н. Григор’єв В.А., ас. Тимонін О.М., ас. Гладкий В.М., ас. Немчин О.Ф., доцент, к.ф-м.н. Романовський С.В., доцент, к.т.н. Гурський М.Г., ст. викл., к.т.н. Соломін В.П., заступники зав. кафедри з НДЧ с.н.с. Семеновський В.А., аспірант Мачинський О.С., наукові співробітники д.ф-м.н. Чігарьов , к.т.н. Айвазов А.А., с.н.с. Мельничук В.С., ас.Чубенко О.І., зав. лабораторіями Буренков О.І., зав. лабораторіями Грабчак Г.Т. та інші.

image016

Григорьев В.А. доцент, к.т.н.
викладач кафедри з 1974р. до 1994 р.

image017

Гурський Н.Г. доцент, к.т.н.
викладач кафедри з 1974р. до 1994 р.

image018

Мельничук В.С.
н.с. кафедри з 1977р. до 2005р.

Кафедра видає до друку велику кількість наукових та методичних праць, винаходів на нові способи та пристрої. Створюються та удосконалюються навчальні лабораторні і науково-дослідні стенди.

У вересні 1986 року кафедру очолив лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., професор Сахаров О.С.

image019

Сахаров Олександр Сергійович доктор технічних наук, професор.
Зав.кафедрою з 1986 р. до 2001 р.

У цей період створюється наукова школа систем автоматизованого проектування (САПР), набуває широкого впровадження в учбовий процес та наукові дослідження обчислювальна техніка, активізується підготовка науково-педагогічних кадрів. На кафедрі починають активно працювати к.т.н., доц. Пристайлов С.О., к.т.н., доц. Щербина В.Ю., к.т.н., ас. Гондлях О.В., ас. Сидоров Д.Е., ас. Сокольський О.Л., заст. зав. кафедри з НДЧ к.т.н., с.н.с. Мачинський О.С.

Отримані проф. Сахаровим О.С. та його учнями наукові результати широко впроваджуються в учбовий процес і практику проектування машин та апаратів хімічних виробництв та будівельних матеріалів, а також в розрахунках елементів конструкцій, які працюють в екстремальних умовах експлуатації для різноманітних галузей промисловості.

Під керівництвом Сахарова О.С. була розпочата робота по відкриттю нової спеціальності «Пакувальне обладнання» і по перепрофілюванню базових спеціалізацій кафедри з урахуванням досягнень в галузі САПР.

Для роботи на кафедрі активно залучаються випускники кафедри та провідні фахівці із створених філіалів кафедри при «УкрНДІпластмаш», ВО «Лакма» та АП «Київміськбудматеріали»: Пєтухов А.Д. – д.т.н., заст. директора «УкрНДІпластмаш»; Нестеров В.Г. - Заслужений працівник промисловості України, генеральний директор АП «Київміськбудматеріали»; Новіков О.М. - генеральний директор ЗАТ «Лакма»; Ануфрієв В.А. - директор «УкрНДІпластмаш» та інші.

Ще більшого розвитку набуває методична та видавнича робота, поширюється тематика науково-дослідних робіт, географія виробничих і наукових зв’язків.
Викладачі кафедри працюють у створеному на базі СШ №21 м. Києва ліцеї “Інтелект”, який швидко став одним з провідних середніх навчальних закладів. В умовах економічних складностей кафедра забезпечувала високоякісний набір, підготовку та розподіл випускників і науковців, підтримувала зв’язки з підприємствами, продовжувала науково-дослідну роботу.

image020

Склад кафедри у 1997 році

У травні 2001 завідувачем кафедри обирається за конкурсом д.т.н., професор Панов Є.М. (декан інженерно-хімічного факультету).

За його активною участю в 2002 році були відкриті додатково сучасні спеціалізації:

  • комп’ютерне проектування машин та устаткування по переробці полімерних композиційних матеріалів;
  • системи автоматизованого проектування обладнання підприємств будівельних матеріалів;
  • ресурсоенергозбереження і діагностика обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів;

Одночасно з зав. кафедрою Пановим Є.М. починають працювати к.т.н., доц. Васильченко Г.М., к.т.н., доц. Шилович І.Л., ас. Шилович Т.Б., к.т.н., доц. Шаповал А.А.

image021

Панов Євген Миколайович
доктор технічних наук, професор. Зав. кафедрою з 2001 року

У 2004 році на кафедрі започаткована також підготовка інженерів-механіків за спеціальністю «Машини і технології пакування».

Протягом 70 років свого існування кафедра підготувала понад 5000 спеціалістів (в 1933-1953рр. – біля 500, в 1953-2005 рр. - більше 4500).

Серед випускників кафедри провідні спеціалісти народного господарства, які працюють в наукових закладах, адміністративних органах. Серед них Адріанов П.К. – заст. міністра промисловості будматеріалів, Чередниченко Л.С. – перший заступник міністра Вищої освіти УРСР, Мельничук І.М. – керівник тресту “Міжколгоспбуд”, Хорьков П.Н. – директор НДІ БВ, Кравцов І.А. – гол. конструктор об'єднання УкрНДІбудпроект, Повзик А.І. – директор Біличанського експериментального заводу, Андрєєв О.О. – зав. лабораторією НДІ БМ, Корчевський Є.Д. – директор «ВГПКИ Гипростроммашина» та інші.

Співробітники кафедри проводять наукові дослідження за комплексним фундаментально-прикладним напрямком «Науково-теоретичні основи створення високоефективних конструкційних матеріалів, енерго- та ресурсозберігаючих технологій і обладнання хімічної, легкої, нафтопереробної промисловості та промисловості будівельних матеріалів і кольорових металів, включаючи розробку об'єктно-орієнтованих систем конструкційно-технологічного моделювання».

На кафедрі створені відомі в Україні та за кордоном наукові школи з пріоритетних напрямів науки і техніки:

  • новітні ресурсоенергозберігаючі технології в хімічній промисловості і промисловості будівельних матеріалів (проф. Панов Є.М.)
  • фундаментальні дослідження механіки суцільних середовищ та САПР в процесах хімічного машинобудуваня (проф. Сахаров О.С.)
  • фундаментальні дослідження процесів, апаратів та енергоресурсозберігаючих технологій хімічної промисловості (проф. Федоткін І.М.)

При кафедрі ефективно працює науково-дослідний центр «Ресурсозберігаючі технології (директор Панов Є.М.) з об'ємом фінансування понад 0,5 млн. грн. на рік.

Кафедрою підтримуються плідні наукові та академічні зв’язки з науковими школами Росії, Польщі, Німеччини, США, Словаччини, Франції, Фінляндії, Китаю, Сирії.

Співробітниками кафедри за останні 10 років видано понад 30 монографій та навчальних посібників, опубліковано понад 300 наукових статей ( в тому числі біля 100 – зі студентами), отримано більше 100 патентів України на винаходи, зроблено понад 200 доповідей на наукових конференціях, захищено 12 докторських та кандидатських дисертацій. Понад 20 студентських науково-дослідних робіт було відзначено нагородами на університетському та республіканських конкурсах. Ряд провідних вчених та молодих науковців кафедри отримують державні наукові стипендії.