kpilogo shields

Sokolskiy

СОКОЛЬСЬКИЙ Олександр Леонідович – кандидат технічних наук, доцент, відповідальний по кафедрі за організацію практики та працевлаштування молодих спеціалістів.

Веде курси: “Формуючі інструменти”, „Пакувальне обладнання” та “Полімерні композиційні матеріали”. Напрямки наукових досліджень – моделювання процесів переробки та формування полімерних композицій, розробка та вдосконалення обладнання для їх реалізації. Автор більш 250 наукових праць, в тому числі більш 60 патентів, 6 монографій.

Сторінка викладача