kpilogo shields

Sokolskiy

СОКОЛЬСЬКИЙ Олександр Леонідович – доктор технічних наук, доцент, відповідальний по кафедрі за організацію практики та працевлаштування молодих спеціалістів.

Веде курси: “Формуючі інструменти”, „Лінії пакування”, "Реологія" та “Полімерні композиційні матеріали”. Напрямки наукових досліджень – моделювання процесів переробки та формування полімерних композицій, розробка та вдосконалення обладнання для їх реалізації. Автор більш 500 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі більш 90 патентів, 8 монографій.

Сторінка викладача