kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення навушників, у яких їх нове конструктивне виконання забезпечує надійний захист очей користувача від шкідливого впливу монітора комп’ютера, що розширює функціональні можливості навушників.

Посилання на патент:

Пат. 98262 U Україна, МПК H04R 1/10. Навушники / О.В. Бардашевський, І.О. Мікульонок; заявники і патентовласники – вони же. – № u201411349; заявл. 17.10.2014; опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8, 2015. – 4 с.

Навушники - Завантажити.