kpilogo shields

Спосіб визначення коефіцієнта динамічної в'язкості пристінного шару розплавів термопластичних полімерів з урахуванням коефіцієнта пристінного тертя, відповідно до якого задають температуру розплаву термопластичного полімеру, вимірюють швидкість руху розплаву термопластичного полімеру у сталому режимі біля твердої стінки віскозиметричного каналу, при цьому коефіцієнт динамічної в'язкості пристінного шару розплаву термопластичного полімеру визначають експериментально-розрахунковим шляхом, який відрізняється тим, що експериментально визначають коефіцієнт пристінного тертя між твердою стінкою віскозиметричного каналу та розплавом термопластичного полімеру у залежності від сили опору переміщенню останнього, експериментально вимірюють густину розплаву термопластичного полімеру, розраховують швидкість зсуву розплаву термопластичного полімеру поблизу твердої стінки віскозиметричного каналу у залежності від швидкості руху розплаву термопластичного полімеру у сталому режимі та його температури.

Детальніше...  

1. Спосіб визначення коефіцієнта тертя ковзання для пари "термопластичний полімер-сталь" у залежності від температури, відповідно до якого прикріплюють плоский зразок випробуваного термопластичного полімерного матеріалу до полозків, наприклад, у вигляді прямокутної пластини, вимірюють масу вантажу, що притискає полозки з досліджуваним зразком полімерного термопластичного матеріалу, забезпечують стале рівномірне ковзання з постійною швидкістю полозків з досліджуваним полімерним термопластичним матеріалом по сталевій поверхні і вимірюють, наприклад, динамометром, зусилля рівномірного ковзання, після чого визначають коефіцієнт тертя для досліджуваної пари "термопластичний полімер-сталь" як частку від ділення величини відповідного навантаження на масу полозків з прикріпленим плоским зразком досліджуваного термопластичного полімерного матеріалу, який відрізняється тим, що задають границі інтервалу варіювання температур, визначають коефіцієнт тертя для досліджуваної пари "термопластичний полімер-сталь" для змінних значень температури в межах інтервалу варіювання температур, а прогнозування триботехнічних властивостей у вигляді коефіцієнта тертя для пари "термопластичний полімер-сталь" у залежності від температури знаходять за допомогою математичної моделі.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що здійснюють визначення коефіцієнта тертя для пари "термопластичний полімер-сталь" у залежності від температури Т, значення якої вибирають довільно в межах границі інтервалу варіювання температур, що становить 60-200 °С, або з постійним кроком через кожні 10 °C, при цьому верхнє значення температурного інтервалу вибирають з урахуванням запобігання термодеструкції досліджуваного термопласту.
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що шукану залежність коефіцієнта тертя для пари "термопластичний полімер-сталь", де як термопластичний полімер використовують поліетилен високої об'ємної густини марки ПЕВГ 18802-020, у залежності від температури знаходять за допомогою математичної моделі.

Детальніше...  

Спосіб визначення ефективного гідравлічного радіуса при течії розплавів полімерів у каналах довільного перетину, що полягає у визначенні геометричних параметрів каналів, а саме їх довжини і поперечного перерізу, і реологічних властивостей розплаву полімеру у вигляді динамічної в'язкості, з наступною побудовою розрахунково-експериментальної кривої течії розплаву полімеру в досліджуваному каналі заданої геометрії, який відрізняється тим, що здійснюють побудову експериментальної кривої течії досліджуваного розплаву полімеру в модельному каналі, наприклад, прямокутної форми з розмірами перерізу (2×32) мм, задають об'ємну витрату течії розплаву полімеру в довільному і-му каналі, визначають гідравлічний радіус і-го каналу.

Детальніше...  

1. Спосіб визначення реологічних параметрів течії розплавів термопластичних полімерів в каналах довільної геометрії, зокрема напружень зсуву та ефективного градієнта зсуву, що полягає у визначенні реологічних властивостей розплаву полімеру у вигляді залежності напружень зсуву від градієнта швидкості, заданні геометричних параметрів каналів, а саме їх довжини і поперечного перерізу, а також варіюванні об'ємної витрати течії розплаву полімеру в досліджуваних каналах для подальшої побудови експериментально-розрахунковим шляхом кривих течії розплавів термопластичних полімерів в досліджуваних каналах з урахуванням їх геометрії та реологічних властивостей розплавів термопластичних полімерів, який відрізняється тим, що вибирають модельний канал прямокутного перерізу і заданих розмірів, здійснюють побудову експериментальної кривої течії розплаву термопластичного полімеру у модельному каналі і у довільному і-му каналі, розраховують змочений периметр довільного і-го каналу , далі здійснюють розрахунок гідравлічного радіусу довільного і-го каналу, напружень зсуву на стінці довільного і-го каналу та ефективного градієнта зсуву довільного і-го каналу.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що величину напруження зсуву по кривій течії довільного і-го каналу визначають за прийнятого масштабу як вертикальну координату точки перетину прямих, одна з яких перпендикулярна до осі ефективних градієнтів швидкості у точці , а друга пряма перпендикулярна до осі напружень зсуву у точці , а величину напруження зсуву визначають на експериментальній кривій течії модельного каналу шляхом проведення горизонтального відрізка з точки до перетину з цією кривою, тобто забезпечуючи виконання умови .
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вибирають модельний канал прямокутного перерізу розмірами (2 × 32) мм і довжиною 50 мм.

Детальніше...  

1. Спосіб приведення кривих течії в каналах наперед заданої геометрії розплавів термопластичних полімерів, неінваріантних відносно гідравлічного радіуса каналу, до інваріантного виду, що полягає у визначенні реологічних властивостей розплаву полімеру у вигляді залежності напружень зсуву від градієнта швидкості, заданні геометричних параметрів каналів, а саме їх довжини і поперечного перерізу, а також варіюванні об'ємної витрати течії розплаву полімеру в каналах для побудови експериментально-розрахунковим шляхом кривих течії розплавів термопластичних полімерів в каналах наперед заданої геометрії з урахуванням їх геометрії та реологічних властивостей розплавів термопластичних полімерів, який відрізняється тим, що вибирають модельний канал прямокутного перерізу і наперед заданої довжини, здійснюють побудову експериментальної кривої течії розплаву термопластичного полімеру в модельному каналі, здійснюють побудову експериментальної кривої течії довільного і-го каналу, розраховують змочений периметр довільного і-го каналу , далі здійснюють розрахунок гідравлічного радіуса довільного і-го каналу, напружень зсуву на стінці довільного і-го каналу та ефективного градієнта зсуву довільного і-го каналу.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що, вибирають модельний канал прямокутного перерізу розмірами (2 × 32) мм і довжиною 50 мм.

Детальніше...  

Черв'ячний екструдер для переробки полімерних матеріалів, що містить завантажувальну горловину, оснащену заслінкою регулювання подачі перероблюваного матеріалу, корпус, всередині якого розташований з можливістю переміщення відносно повздовжньої осі черв'як, змонтований в опорному підшипнику, який відрізняється тим, що черв'як кінематично пов'язаний із заслінкою за допомогою важільного механізму, а важільний механізм має регульовану по довжині точку опори.

Детальніше...  

Інжекційний механізм машини для лиття під тиском, що містить завантажувальну горловину, споряджену заслінкою для регулювання подачі перероблюваного матеріалу, корпус, всередині якого розташований з можливістю переміщення відносно повздовжньої осі шнек, який відрізняється тим, що шнек кінематично зв'язаний із заслінкою за допомогою механізму регулювання зворотно-поступального переміщення заслінки.

Детальніше...  

1. Черв'ячний екструдер, що містить порожнистий корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, а також розміщений у ньому з можливістю обертання двосекційний черв'як, першу з боку завантажувального отвору секцію якого виконано більшого діаметра, який відрізняється тим, що другу секцію черв'яка споряджено хвостовиком, на якому з можливістю поздовжнього руху розміщено першу секцію, при цьому обидві секції черв'яка з боку завантажувального отвору корпусу з'єднано між собою за допомогою пружного елемента.
2. Екструдер за п. 1, який відрізняється тим, що його споряджено засобом регулювання жорсткості пружного елемента.

Детальніше...  

Машина для лиття під тиском, що містить матеріальний циліндр з розташованим у ньому з можливістю обертання пластикаційним шнеком, а також інжекційний вузол з нагромаджувальною камерою, плунжером і випускним соплом, яка відрізняється тим, що інжекційний вузол розташовано на кінці матеріального циліндра, пластикаційний шнек виконано порожнистим, а плунжер розташовано в порожнині пластикаційного шнека з можливістю зворотно-поступального руху.

Детальніше...  

1. Черв'ячна машина для перероблення матеріалів з використанням високомолекулярних сполук, що містить корпус із завантажувальним і розвантажувальним отворами, а також розміщеним у ньому з можливістю обертання черв'яком, що має закріплену на його осерді знімну змішувально-диспергувальну секцію, основу якої з боку розвантажувального отвору корпуса виконано круглою, яка відрізняється тим, що змішувально-диспергувальну секцію черв'яка утворено щонайменше однією парою елементів, кожний з яких виконано у вигляді циліндра з рівномірно виконаними вздовж бокової поверхні похилими в бік однієї з її основ лисками, що сходяться нанівець, з утворенням у кожному елементі однієї круглої основи й другої основи у вигляді правильного багатокутника з прямими або закругленими вершинами, при цьому відповідні основи кожної пари елементів виконано однаковими, а елементи кожної пари контактують одна з одною однаковими основами.
2. Машина за п. 1, яка відрізняється тим, що елементи кожної їх пари виконано різної довжини.
3. Машина за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що елементи виконано знімними у вигляді втулок.

Детальніше...