kpilogo shields

Спосіб випалювання вуглецевих виробів в багатокамерній кільцевій печі, при якому вуглецеві вироби завантажують у камеру печі, простір між виробами заповнюють засипкою, на камеру встановлюють знімне склепіння із закріпленим під ним датчиком температури та здійснюють випалювання, керуючись розробленим графіком зміни температури під склепінням.

Детальніше...  

Установка для вимірювання питомого електричного опору вуглецевих матеріалів при високих температурах містить нагрівник у вигляді спіралі на порожнистому циліндрі та графітові електроди, оточені відповідно торцевою та радіальною теплоізоляцією. Додатково на графітових електродах, в місці їх контакту з досліджуваним матеріалом, встановлені прокладки з терморозширеного графіту.

Детальніше...  

Установка для вимірювання питомого електричного опору вуглецевих матеріалів при високих температурах містить порожнистий циліндр, у якому досліджуваний матеріал затиснений за допомогою графітових електродів зверху та знизу з необхідним зусиллям, потенціальні виводи, засоби для вимірювання температури у центрі та на боковій поверхні матеріалу. Додатково на порожнистому циліндрі розміщений нагрівник у вигляді спіралі, електроди та спіральний нагрівник оточені відповідно торцевою та радіальною теплоізоляцією.

Детальніше...  

Спосіб вимірювання питомого електричного опору вуглецевих матеріалів при високих температурах включає пропускання електричного струму через досліджуваний матеріал. У досліджуваному матеріалі створюють ізотермічну область необхідної температури шляхом сумісного підігріву струмом, що пропускається через матеріал, та нагрівником циліндричної форми.

Детальніше...  

Спосіб визначення теплопровідності матеріалу, розміщеного між основним та допоміжним нагрівниками, шляхом визначення теплового потоку та різниці стаціонарних температур на гарячій та холодній стороні зразка, створених основним нагрівником. Спочатку допоміжним нагрівником створюють стаціонарний температурний перепад через досліджуваний матеріал, після чого включають основний нагрівник та очікують появи стаціонарного температурного перепаду. Величину різниці температур на поверхнях зразка визначають як різницю стаціонарних перепадів, створену до і після включення основного нагрівника, по яких визначають теплопровідність матеріалу.

Детальніше...  

Установка для вимірювання питомого електричного опору вуглецевих матеріалів при високих температурах складається з нагрівника у вигляді спіралі на порожнистому циліндрі та графітових електродів, оточених відповідно торцевою та радіальною теплоізоляцією. Між графітовим електродом та струмопідводом з обох сторін установки встановлені додаткові нагрівники з карбіду кремнію.

Детальніше...  

Спосіб визначення кута природного укосу сипучих матеріалів, що включає встановлення на горизонтальному диску циліндричного стакана, заповнення його досліджуваним сипучим матеріалом, піднімання стакана з формуванням на горизонтальному диску гірки із сипучого матеріалу, фотографування щонайменше з двох боків утвореної гірки із сипучого матеріалу, аналізування форми проекцій гірки на вертикальну площину та обрахування кута природного укосу, який відрізняється тим, що аналізування форми проекцій гірки на вертикальну площину здійснюють шляхом об'єднання контурів гірки з отриманих фотознімків, після чого відкидають до 10 % ділянок гірки, що примикають до її вершини та основи, а кут природного укосу обраховують як арктангенс коефіцієнта при аргументі рівняння лінійної регресії контуру залишкової частини гірки за даними фотознімків.

Детальніше...  

Спосіб прожарювання вуглецевмісного матеріалу включає прожарювання вуглецевмісного матеріалу в опалюваній газоподібним паливом обертовій печі, а також охолодження прожареного вуглецевмісного матеріалу. Прожарений вуглецевмісний матеріал перед його охолодженням піддають обробленню в потоці повітря й водяної пари. Отриману газоподібну суміш додають до газоподібного палива для спалювання в обертовій печі.

Детальніше...  

Кристалізатор містить тигель з розташованою на дні затравкою, простір над якою заповнено розплавом. При цьому в розплав занурено нагрівач, тигель закріплено на рухомому штоці, а всю конструкцію оточує циліндричний корпус з фоновими нагрівачами. В дні тигля виконано отвір, а рухомий шток має наскрізний внутрішній канал, в якому розташовано пересувну діафрагму.

Детальніше...  

Кожухотрубний теплообмінник містить розміщені всередині кожуха колектори входу-виходу середовища трубного простору, обмежені трубними дошками, в яких закріплено з зазором відносно кожуха теплообмінний пучок у вигляді трубок Фільда та колектори входу-виходу середовища міжтрубного простору, де колектор виходу середовища міжтрубного простору виконаний у вигляді зливної вертикальної циліндричної труби. Крім того, кожух виконаний двостінним і обмежений верхньою та нижньою трубними дошками, а в його міжстінковому просторі розміщені трубки, закріплені в нижній трубній дошці.

Детальніше...