kpilogo shields

Кристалізатор містить тигель з розташованою на дні затравкою, простір над якою заповнено розплавом. При цьому в розплав занурено нагрівач, тигель закріплено на рухомому штоці, а всю конструкцію оточує циліндричний корпус з фоновими нагрівачами. В дні тигля виконано отвір, а рухомий шток має наскрізний внутрішній канал, в якому розташовано пересувну діафрагму.

Посилання на патент:

Пат. 59794 U Україна, МПК (2011.01), C30B 15/00. Кристалізатор / В. И. Дешко, О. В. Ленькин, Ю. В. Лохманець, А. Я. Карвацький, М. В. Коржик ; заявник і патентовласник автори. — № u 2010 15217 ; заявл. 17.12.2010 ; опубл. 25.05.2011, Бюл. № 10. — 2 с.

Кристалізатор - Завантажити.