kpilogo shields

Проведено чисельне моделювання гомогенізації розплаву полімеру в динамічному змішувачі бар’єрного типу. Наведено результати, що дозволяють досліджувати динаміку зміни температури під час течії полімерних матеріалів у змішувальних елементах та вибирати оптимальні конструктивні параметри змішувальних елементів, а також режими гомогенізації полімерних композицій.

Детальніше...  

Розглянуто специфіка професійних обов’язків інженерів-механіків за напрямом «Машинобудування» спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» з дисципліни «Процеси, апарати і машини галузі» з метою врахування її у майбутній фаховій діяльності певної професійної спрямованості за місцями майбутнього працевлаштування на хімічних виробництвах.

Детальніше...  

В статье предлагается способ автоматического создания программы с помощью макрорекордера в VBA на примере построения графика функции. Таким способом созданные программы можно многократно использовать с возможностью их дальнейшего редактирования, что позволит уменьшить трудоемкость работы по созданию программ с типичными действиями для студентов, инженеров, исследователей.

Детальніше...  

В статті розглядається застосування чисельного методу Ейлера для отримання рішень диференційної моделі процесу нестаціонарної теплопередачі, дослідження стійкості та збіжності отриманих рішень на прикладі алгоритмізації і програмування у Фортрані в середовищі MSDev із застосуванням методу Ейлера

Детальніше...  

Розглянуто системно-факторний підхід для інженерів-механіків за напрямом «Машинобудування» спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», який реалізується цілеспрямовано для посилення їх професійного рівня за фахом.

Детальніше...  

Досліджені фізико-механічні і теплофізичні властивості ПЕТФ (поліетилентерефталату) вторинної переробки. Використана теорія багатофакторного експерименту для отримання математичних моделей-взаємозалежностей фізико-механічних і теплофізичних властивостей. Порівняльним аналізом із первинним ПЕТФ вибрані найбільш раціональні композиції вторинного ПЕТФ і надані практичні рекомендації з їхнього використання для виробництва різних деталей технічного призначення, чим доведеноа економічну доцільність процесу рециклінгу.

Детальніше...  

Досліджено вплив діаметра гранул, температури та тривалості сушіння на динаміку зміни вологовмісту ПЕТ-грануляту. Запропоновано регресійну модель сушіння у вигляді степеневої функції.

Детальніше...  

Розглянуто проблему гідросепарації вторинних полімерів. Розроблено математичну модель процесу, проаналізовано умови занурення полімерів у воду та їх відокремлення від інших твердих побутових відходів.

Детальніше...  

Дослідження коефіцієнта вологовмісткості ПЕТ-грануляту залежно від діаметру його гранул, температури та часу сушіння. Досліди з вивчення оптимальних умов процесу сушіння ПЕТ-грануляту проводилися на експериментальній вакуум-сушарці типу «п'яна бочка»

Детальніше...  

Проаналізовано хімічний склад торфу і з’ясовано, що середній елементний склад органічної маси торфу залежить від глибини його залягання та ступеня розкладу. Експериментально досліджено динаміку виходу піролізного газу і напівкоксу з торфу в процесі його термообробки.

Детальніше...