kpilogo shields

Приведено деякі нові конструктивні виконання пружних втулково-пальцевих муфт, короткий опис конструкцій, принцип дії та результати, що досягаються завдяки вдосконаленню.

Детальніше...  

Приведено коротку історичну довідку та складено таблицю фізико-хімічних властивостей сучасної металополімерної магнітної стрічки, описано проведений експеримент по вивченню субмікрорельєфу та показана механічна деструкція робочого шару композиційної стрічки.

Детальніше...  

Запропоновано модернізацію пристрою для блокування зворотного потоку матеріалу.

Детальніше...  

Запропоновано нову схему натяжного пристрою пластинчастого живильника, яка дозволяє швидко робити монтажний натяг, автоматично підтримувати його протягом тривалого часу і за короткий час послабляти тяговий орган.

Детальніше...