kpilogo shields

У камеру теплової сепарації, в якості якої використовується конвекційна піч, подаються полімери. Камера розігрівається до найнижчої температури фазового переходу 1, після чого даний полімер прилипає до поверхні. Для розділення кожного полімеру на окремі групи поверхня на якій були ці полімери перевертається на 180° і під силою тяжіння вони поступають на іншу поверхню, де відбувається нагрів до температури. Полімери, які в свою чергу прилипли видаляються з поверхні і поступають на подальшу переробку. Процес повторюється, поки всі полімери не будуть розділенні.

Детальніше...  

Метод повітряної сепарації представляє собою процес розділення матеріалів, придатних до вторинної переробки шляхом розділення за рахунок їхньої різної об’ємної маси. Використання методу для полімерів є інновацією в сфері сепарації відходів. При процесі сепарації відбувається наступний технологічний цикл: завантаження суміші сухих подрібнених різних полімерних матеріалів, (ПЄВТ, ПЄНТ, ПС,ПП, тощо), розділення повітряним потоком, винесення та уловлювання легших полімерів. Базою процесу є різні фізичні властивості різних полімерних матеріалів.

Детальніше...  

Проблема накопичення твердих побутових відходів є одною з найважливіших в Україні. Основним методом знешкодження твердих побутових відходів залишається захоронення на полігонах. Близько 4% утилізації всіх побутових відходів спалюється на сміттєспалювальних заводах.

Детальніше...  

Проаналізовано технологію виробництва гофрокартонної тари на підприємстві шляхом експериментального дослідження енергетичних та матеріальних потоків.

Детальніше...  

У тезах пропонується конструкція тарілчатого живильника, у якій формуюча пластина вигнута всередину таким чином, що вона утворює розширений канал в напрямку виходу сипучого матеріалу, що виключає ущільнення матеріалу перед цією пластиною, сприяє формуванню матеріалу в канавці з рівною поверхнею, що сприяє збільшенню продуктивності і зниженню похибки дозування живильника.

Детальніше...  

Розглянуто шляхи зменшення енергоспоживання та спрощення конструкції форматора-вулканізатора покришок пневматичних шин та запропоновано технічні рішення для вдосконалення форматора-вулканізатора.

Детальніше...  

Розроблен технологічний процес лазерного розкрою полімерної плівки.

Детальніше...  

Розглянуто шляхи удосконалення екструзійних головок для виготовлення порожнистих виробів, та запропоновано технічне рішення.

Детальніше...  

Розроблено технологічний процес лазерного зміцнення робочих поверхонь за рахунок локального нагріву таких, що піддаються зносу.

Детальніше...  

Розглянуто шляхи удосконалення інжекційного механізму машини для лиття під тиском, та запропоновано технічне рішення для інжекційного механізму литтєвої машини

Детальніше...