kpilogo shields

Запропоновано модернізацію завантажувальної секції одночерв’ячного екструдера, що дозволяє стабілізувати процес екструзії на виході з черв’ячної машини, це сприяє покращенню якості полімерних виробів.

Детальніше...  

Запропоновано модернізацію валка валкових машин для перероблення полімерів, пластичних мас і гумових сумішей: каландрів і вальців. Нове виконання периферійних каналів валка забезпечує збільшення частки теплового потоку на кінцевих ділянках периферійних каналів, а отже – і вирівнювання температурного поля вздовж робочої поверхні бочки.

Детальніше...  

Розроблено екструзійну головку для нанесення полімерного покриття на осердя, яка вирізняється нанесенням шару полімерного покриття високої точності (стабільного діаметра й товщини). Пропонована головка може бути використана для виготовлення електричних та інших кабелів, проводів та заізольованих металевих труб.

Детальніше...  

Запропоновано модернізацію черв’яка екструдера, яка полягає у зміні конструкції наконечника, що забезпечується ефективне згладжування пульсацій потоку розплаву значної величини в широкому діапазоні як їх величин, так і швидкості змінювання, а отже й одержання продукції зі стабільними розмірами й формою.

Детальніше...  

Запропоновано пристрій гусеничного типу для безперервного формування виробів з термопластів. Нове конструктивне виконання пристрою забезпечує суцільну формувальну поверхню робочих ділянок обох гусениць, а отже відсутність утворення поперечних дефектів на поверхні формованого виробу.

Детальніше...  

Запропоновано спосіб виготовлення кабельного виробу, який забезпечує збільшення площі поверхні контакту шарів комплексного покриття струмопровідної жили, що поліпшує якість кабельного виробу.

Детальніше...  

Запропоновано спосіб виготовлення кабельного виробу, який забезпечує збільшення площі поверхні контакту шарів комплексного покриття струмопровідної жили, що поліпшує якість кабельного виробу.

Детальніше...  

Наведено результати другої серії експериментальних досліджень залежності коефіцієнта тертя гранульованого полімерного матеріалу по металевій поверхні гвинтового каналу екструдера від тиску, побудовано та проаналізовано отримані залежності.

Детальніше...  

Запропоновано модернізацію шнека у машині для лиття під тиском, яка полягає у поступовому збільшенні товщини черв’яка з зони дозування до зони пластифікації та додаванні додаткових витків.

Детальніше...  

Запропоновано модернізацію черв’яка у машині для лиття, яка полягає у поступовому збільшенні товщини осердя черв’яка з зони завантаження і стиснення до зони дозування, та додаванні змішувально-диспергувальної секції.

Детальніше...