kpilogo shields

Запропоновано використання нової конструкції дозувального пристрою в автоматах, що фасують рідину, який є простішим за своєю конструкцією та надійнішим в експлуатації.

Детальніше...  

Проведено аналіз базових вимог до полімерного плівкового пакувального матеріалу та основних типів взаємодій упакованого продукту і упаковки, що може бути використано для проектування пакувальних плівкових матеріалів з необхідними бар'єрними властивостями.

Детальніше...  

Наведено аналіз фізико-хімічних основ та розрахункові залежності взаємодії упакованного харчового продукту і полімерної плівкової упаковки, що може бути використано при проектуванні упаковки

Детальніше...  

Наведено аналітичні залежності процесу дифузії у багатофазних пакувальних плівкових системах, які можуть бути використані для проектування пакувальних плівкових матеріалів з необхідними і стійкими бар'єрними властивостями, у тому числі для багатошарових полімерних плівкових структур.

Детальніше...  

Показано, що практика дозування неньютонівських рідин значною мірою відрізняється від дозування ньютонівських, що викликано значною відмінністю їх властивостей.

Детальніше...  

Розглянуто шляхи удосконалення механізму пресування револьверного пресу та запропоновано технічне рішення для механізму пресування револьверного пресу

Детальніше...  

Запропоновано низку конструкцій пристроїв для дистанційного укладання кільцевих насадкових тіл (кілець Рашига) у масообмінному апараті, які забезпечують подібні гідродинамічні режими як всередині кожного насадкового тіла, так і між цими тілами.

Детальніше...  

Розроблено установку й методику для випробування гнучких зразків (плівкових, рулонних, сіткових тощо) на міцність під час розтягу.

Детальніше...  

Розроблено установку й методику для дослідження фізико-механічних властивостей кускових або сипучих матеріалів, зокрема для визначення величини коефіцієнта зовнішнього тертя цих матеріалів по різних поверхнях.

Детальніше...  

Розроблений матеріал може бути використаний для виготовлення будівельних елементів різного призначення. Застосування нового наповнювача – замкнених та/або незамкнених полімерних стрічок – забезпечує підвищення фізико-механічних властивостей будівельних матеріалів на основі неорганічного зв’язуючого.

Детальніше...