kpilogo shields

Розглянуто особливості проектування технології та устаткування для одержання реактопластичних композиційно-волокнистих матеріалів для мінімізації матеріальних і часових витрат.

Детальніше...  

Показано типову схему та роботу типового технологічного циклу одержання намоточних виробів з реактопластичних композиційно-волокнистих матеріалів.

Детальніше...  

Показано доцільність та принципи використання методології структурно-параметричного геометричного моделювання технічних засобів для одержання волокнистонаповнених реактопластичних композитів.

Детальніше...  

Проаналізовано перспективні напрями геометричного моделювання технічних засобів для ультразвукового одержання волокнистонаповнених реактопластичних композитів. Рішення вищезазначених задач буде сприяти підвищенню ефективності процесів та продуктивності обладнання.

Детальніше...  

Розглянуто розливну машину, за допомогою якої фасуються рідкі продукти. Визначено спосіб підвищення продуктивності машини, який також забезпечує зменшення техногенного навантаження на довкілля

Детальніше...  

Розглянуто варіант модернізації розливної машини, який спрямований на підвищення ефективності розливу хімічної рідини.

Детальніше...  

Запропоновано модернізацію горизонтального ланцюгового конвеєру, яка полягає у зниженні матеріаломісткості та трудомісткості виготовлення напрямних конвеєра і зниження експлуатаційних витрат на їх заміну, підвищення ремонтопридатності.

Детальніше...  

Розглянуто шляхи утилізації полімерних відходів з метою скорочення постійно зростаючого обсягу відходів

Детальніше...  

Розглянуто технологію очищення картону в процесі утилізації, яка дозволяє очистити макулатуру від часток фарби та інших включень, які є шкідливими та небажаними у складі вторинного картону.

Детальніше...  

В роботі розглянута актуальна проблема переробки відходів.. Розглянуто групи методів утилізації полімерних відходів та запропоновано спосіб раціонального використання даних відходів.

Детальніше...