kpilogo shields

Розглянуто сутність центрифугування, конструктивні особливості, основні показники роботи осаджувальної горизонтальної шнекової центрифуги безпрерервної дії

Детальніше...  

Розглянуто призначення, особливості конструкції, недоліки і переваги маятникових млинів

Детальніше...  

Представлені сфера застосування, особливості конструкції, принцип роботи, основні переваги та недоліки віброшнекових живильників

Детальніше...  

Представлено принцип роботи грохоту вібраційного, виявлено його недолік у експлуатації, і в зв’язку з цим запропоновано удосконалення конструкції грохоту вібраційного з метою подовження строку служби і підвищення ефективності його роботи

Детальніше...  

Представлено удосконалення системи приводу колосникового грохоту шляхом підвищення ресурсу роботи кулачкового вузла, яке полягає у виконанні вузла з окремих елементів, що встановлені в своїх направляючих з можливістю фіксованого переміщення по них. Це забезпечує підвищення ефективності грохочення

Детальніше...  

Представлено принцип роботи рукавного фільтра, його переваги та недоліки, і в зв’язку з цим запропоновано удосконалення його конструкції для поліпшення роботи рукавного фільтра

Детальніше...  

В даній роботі пропонується розглянути варіант модернізації тарілчастого живильна, який спрямований на поліпшення точності дозування продуктів

Детальніше...  

Представлено один з шляхів підвищення продуктивності кульового млина при завантаженні його кулями та додатковими мелючими тілами у вигляді багатогранників, грані яких утворені увігнутими сферичними поверхнями, що дозволяє заповнювати в порожнечі між кулями максимальну кількість додаткових куль. Кількість багатогранників становить 15-70% від загальної кількості завантажувальних подрібнювачів

Детальніше...  

Запропоновано варіант удосконалення конструкції пластинчатого живильника , яка відрізняється тим , що привідна вал-зірочка виготовлена з чотирирядною схемою розташування куркулів, структура кожної пари пластин грузонесущего полотна виконана симетричною щодо осі конвеєра з виготовленням пластин лівого і правого виконання, що приводить до підвищення надійності і довговічності

Детальніше...  

Представлено удосконалення конструкції вібраційного грохота на основі виконання зовнішньої поверхні порожнього циліндра вібратора у вигляді кільцевого магнітопровода з пазами і розміщеними в них електрообмотками, а також шляхом виконання порожнього циліндра з немагнітного матеріалу та використання в якості заповнювача магнітної рідини. Це дозволяє спростити конструкцію і підвищити надійність вібратора за рахунок виключення багатьох обертових і схильних до інтенсивного зносу вузлів

Детальніше...