kpilogo shields

Представлено результати експериментальних досліджень та інженерних розрахунків впливу основних характеристик і параметрів пористих металевих волокнистих структур на початок закипання води на пористих поверхнях двофазних теплопередавальних пристроїв. Отрима-но емпіричну формулу, необхідну для інженерних розрахунків коефіцієнтів тепловіддачі в умовах, типових для зон нагрівання теплових труб і термосифонів, функціонуючих у складі хімічного та пакувального обладнання

Детальніше...  

Проведено дослідження фізико-хімічних властивостей біополімерів та актуальності їх використання в наш час.

Детальніше...  

Представлено перспективні напрямки нановуглецевого модифікування ПКМ на основі епоксидних олігомерів та конструктивно-технологічні параметри обладнання для приготування ІПКМ, а також використання УЗ.

Детальніше...  

Описано особливості механізму руйнування дисперсно-наповнених епоксиполімерів. Оцінені критичні розміри включень, при яких у матеріалі можуть з'явитися відшарування.

Детальніше...  

Проаналізовано морфологію граничного шару полімеру біля поверхні вуглецевої нанотрубки. Визначено умови для отримання позитивного ефекту при наповненні густосітчастих термореактивних полімерних матриць жорсткими дисперсними частинками.

Детальніше...  

Розглянуто інформаційні джерела щодо середньої довжини і розмірів одиночних вуглецевих нанотрубок в агломераті, а також щодо самих розмірів агломератів. Проаналізовано часові параметри процесу диспергування для отримання достовірної інформації про напружено-деформований стан інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів.

Детальніше...  

Проаналізовано методи одержання вуглецевих нанотрубок.

Детальніше...  

Розглянуто сфери практичного застосування вуглецевих нанотрубок в різних областях техніки.

Детальніше...  

Проведено літературний і патентний пошук, в результаті якого встановлено напрям модернізації механізму впорскування базової конструкції литтєвої машини, яка дасть змогу зменшити час циклу роботи та покращити довговічність роботи машини в цілому.

Детальніше...  

Проведено літературно-патентний пошук в результаті якого запропоновано модернізацію валка валкових машин для перероблення полімерних матеріалів, яка дозволяє компенсувати теплові втрати поблизу кінцевих ділянок бочки валка.

Детальніше...