kpilogo shields

В тезах розглядаються конструкція, переваги, недоліки пластинчастого живильника, а також запропоновано його модернізація з метою відсіву дрібного матеріалу та запобігання від заклинювання на неробочій гілці несучого полотна

Детальніше...  

У роботі представлено один з шляхів удосконалення конструкції тарілчастого живильника з метою підвищення його продуктивності

Детальніше...  

У тезах запропоновано спрощення конструкції маятникового млина шляхом вертикальної підвіски робочих плит і їх хитання у вертикалі. з метою підвищення його продуктивності та якості одержуваної продукції

Детальніше...  

В тезах запропоновано варіант удосконалення конструкції електрофільтра, який відрізняється тим, що труби осаджувальних електродів виконані з внутрішнім діаметром 200 ... 300 мм з краями, закругленими по радіусу 15 ... 40 мм, коронуючий електрод виконаний з дроту діаметром 0,5 ... 3 мм, а в місці проходу через краї труб осаджувального електрода на нього надіті металеві трубки зовнішнім діаметром 5 ... 10 мм

Детальніше...  

Розглянута професійна спрямованість на майбутнє працевлаштування навчальних завдань у процесі підготовки майбутніх інженерів-механіків за напрямом “Машинобудування” спеціальності „Обладнання хімічних виробництв і будівельних матеріалів” з дисципліни “Процеси, апарати і машини галузі”, яка сприятиме достовірності отримуваних студентами знань, цілісному уявленню про об’єкти професійної діяльності та підвищенню рівня сформованості умінь стосовно відповідності випускників посадовим обов’язкам на різних робочих місцях на хімічних, полімерних та будівельних виробництвах

Детальніше...  

У тезах розглядається один з шляхів підвищення продуктивності транспортеру на основі запропонованої конструкції вертикального гвинтового конвеєру для транспортування сипучих матеріалів, а саме підбором оптимальних параметрів пари транспортуючий гвинт - стрічкова спіраль

Детальніше...  

Запропоновано варіант удосконалення конструкції дозатора, який відрізняється тим, що рухомі ланки у дозаторі замінені мембранами з пружного матеріалу і нерухомо встановлені в продуктопроводі, що призводить до підвищення продуктивності та зменшення енерговитрат дозуючого пристрою

Детальніше...  

Проблема успішного працевлаштування фахівців завжди остається актуальною у сучасних умовах виробництва різних галузей, зокрема і для хімічного машинобудування. Тому, у роботі пропонується один з шляхів сприяння успішному працевлаштуванню майбутніх інженерів-механіків хімічного машинобудування

Детальніше...  

У роботі розглянуто один з шляхів посилення професійної підготовки інженерів-механиків для підприємств хімічних виробництв з урахуванням професійної специфіки цих фахівців у фаховій дисципліні “Процеси, апарати і машини галузі”

Детальніше...  

Розглянуто призначення, загальні особливості роботи, недоліки і способи їх усунення для грохоту вібраційного

Детальніше...